Owl and Cat

concept & animation project: Szymon Żesławski

concept & implementation: Marcin Maciejewski

illustrations: Ewa Podleś

music & sound: Michał Dymny, Piotr Żyła

testing: Antoni Maciejewski

based on: “Owl and the Pussycat” – Edward Lear.

App Store

NitroLab

review